Homologeren – Individual documentation care

Auto homologeren

Homologatie betekent hetzelfde als goedkeuring. De Belgische overheid moet u een goedkeuring (goedkeuringscertificaat) geven om uw wagen in België te mogen gebruiken.

Na het verkrijgen van deze typegoedkeuring, leveren wij uw voertuig af met een Belgisch gelijkvormigheidsattest of een Europees gelijkvormigheidsattest (C.O.C. of Certificate of Conformity).

Wie?

1. Auto ombouwen naar lichte vracht.
2. Import uit een niet EU land.
3. Import uit EU maar zonder verplichte BE documenten.
4. Auto’s die buiten EU geassembleerd zijn die een Belgisch gelijkvormigheidsattest nodig hebben.

Wat doet IDC CARS voor u?

1. Wij contacteren de constructeur van uw wagen.
2. Wij zorgen voor het goedkeuringscertificaat.
3. Technische controle.
4. Afhandeling met FOD Mobiliteit en vervoer.
5. Afhandeling gelijkvormigheidsattest.

Verzekering

Daarnaast verzorgt IDC CARS ook alle afhandeling omtrent uw verzekering voor de wagen.

coc-document-gelijkvormigheidsattest-e1389188317104